deti
tabor

Home » Výučba v MŠ

Výučba v MŠ

Súkromná jazyková škola NEZÁBUDKA vyučuje anglický jazyk v materských školách od roku 2004. Naším prvoradým cieľom je v deťoch vypestovať pozitívny vzťah k anglickému jazyku ako takému a zároveň získať dobrý základ do budúcnosti.výučba v MŠ
Pri výučbe plne rešpektujeme vek detí, učebný program je postavený na prirodzenej schopnosti detí vnímať, zapamätať si a naučiť sa cudziu reč prostredníctvom hier, obrázkov, pesničiek a malej fyzickej aktivity. Lekcie sú tematicky samostatné, s opakovaním predošlého učiva na začiatku hodiny.Na záver školského roku deti prispievajú anglickým programom aj do školských osláv napr. Deň matiek.Výučba sa koná v najvyšších triedach (vek detí od 4-6), pričom deti sú zoradené do malých skupiniek s maximálnym počtom 10. Termín výučby je zväčša od októbra do mája.

ms

Vyučovanie prebieha v dobe určenej pani riaditeľkou. V ponuke sú dve možnosti:
  • 2 x týždenne po 30 minút pre deti, ktoré už absolvovali prvý ročník
  • 2 x týždenne po 30 minút pre deti, ktoré ešte neboli v kontakte s angličtinou

 

V prípade záujmu nás kontaktujte.