deti
tabor

Home » Všeobecné » Upozornenie

Upozornenie

Počas prázdnin a prerušenia prevádzky ZŠ naše kurzy neprebiehajú.
KURZY PRE DETI
V prípade uzatvorenia škôl, alebo prerušenia činnosti na základe nariadenia vlády, alebo hlavného hygienika SR, naša škola zabezpečuje plnohodnotné vzdelávanie online prostredníctvom platformy MS Teams.