deti
tabor

Home » Všeobecné » Upozornenie

Upozornenie

Počas prázdnin a prerušenia prevádzky ZŠ naše kurzy neprebiehajú.
V prípade potreby naša škola zabezpečuje plnohodnotné online vzdelávanie prostredníctvom platformy MS Teams.