slide
deti
slide
tabor
slide
PrevNext

Home » Detské tábory

Detské tábory

Nezábudka – Jazyková škola  organizuje v spolupráci s Obecným úradom v Ivanke pri Dunaji a I- klubom už 9. ročník denného tábora v anglickom jazyku. V tábore pracujú slovenskí a anglicky hovoriaci animátori. Tábor je určený pre deti vo veku od 7-15 rokov. Miesto konania je areál I-klubu v Ivanke pri Dunaji, ktorý ponúka široké možnosti pre športové činnosti a pobyt v prírode. Vďaka zahraničným animátorom sa deti stretávajú s angličtinou v rôznych situáciách, majú možnosť dozvedieť sa o rôznych krajinách a kultúrach. V závislosti od povahy dieťaťa, niektoré deti sa radi zapájajú aj do rozhovorov a snažia sa rozprávať po anglicky, iné sa učia počúvaním.

 

Podrobné informácie

Informácia o dennom anglickom tábore

 

Prázdniny po anglicky alebo nebojme sa angličtiny!

* Tábor sa koná v areály I- klubu, za stanicou. Tento areál ponúka široké možnosti vnútorných aj vonkajších aktivít.

* Príchod detí do tábora je od 8,00-8,30, vyzdvihnúť si ich môžete v čase od 15,00-16,30.

* Deti sú rozdelené do zmiešaných skupiniek cca 10 detí. Skupinky si deti vytvárajú dobrovoľne, so svojimi kamarátmi.

* Každej skupine sa venuje anglicky hovoriaci lektor spolu so slovenským animátorom. Slovenskí animátori napomáhajú deťom pri porozumení úloh a dohovorení sa.

* Pitie je zabezpečené počas celého dňa. Deti priamo na mieste dostávajú plnohodnotný obed (polievka, hlavné jedlo). Obed je realizovaný donáškovou spoločnosťou s certifikátom na zabezpečovanie stravy pre deti v školských zariadeniach.

* Deti si môžu priniesť vlastnú desiatu aj pitie.

* V prípade, ak má dieťa stravovacie obmedzenia (diabetes, nemôže mliečne výrobky) je potrebné informovať vedúcu tábora. Takéto potreby zvyčajne vieme po dohode s rodičmi zabezpečiť inou – vhodnou stravou.

* Dieťa si každý deň musí priniesť pokrývku hlavy a vhodnú obuv.

* Hlavné aktivity prebiehajú vonku, v prípade nepriaznivého počasia sa tábor koná vo vnútorných priestoroch.

 

Cieľ tábora: Celý tábor je zameraný na celodennú komunikáciu v anglickom jazyku a odbúranie strachu detí z rozprávania v cudzom jazyku. Deti počúvajú angličtinu počas celého dňa. Niektoré deti chcú a snažia sa rozprávať po anglicky, iné sa hanbia a preto viac počúvajú. Tábor nie je zameraný na výučbu jazyka (preberanie gramatiky) a neslúži ani ako kurz. Deti sa učia prirodzene na základe situácií vnímať jazyk ako taký a rozprávať v rámci svojich možností.

Ďalej sa prostredníctvom mnohých činností oboznámia s rôznymi krajinami, kultúrami, obyvateľmi a zvykmi kdekoľvek na svete.

Hlavné denné aktivity dopĺňajú rôzne športové aktivity, tvorivé dielne, súťaže družstiev, nenútené učenie na základe reálnych situácií a rozprávanie zaujímavých príbehov.

 

 Foto z táborov

Späť
P1050023 P1050022 P1050020 P1050021 P1050024 P1050025 P1050026 P1050027 P1050028 P1050029 P1050030 P1050032 P1050033 P1050035 P1050034 P1050036 P1050037 P1050038 P1050039 P1050040 P1050042 P1050043 P1050044 P1050045 P1050046 P1050047 P1050048 P1050049 P1050050 P1050051
« 1 z 16 »