slide
deti
slide
tabor
slide
PrevNext

Home » Detské tábory

Detské tábory

Nezábudka – Jazyková škola  organizuje v spolupráci s Obecným úradom v Ivanke pri Dunaji a I- klubom už 9. ročník denného tábora v anglickom jazyku. V tábore pracujú slovenskí a anglicky hovoriaci animátori. Tábor je určený pre deti vo veku od 7-15 rokov. Miesto konania je areál I-klubu v Ivanke pri Dunaji, ktorý ponúka široké možnosti pre športové činnosti a pobyt v prírode. Vďaka zahraničným animátorom sa deti stretávajú s angličtinou v rôznych situáciách, majú možnosť dozvedieť sa o rôznych krajinách a kultúrach. V závislosti od povahy dieťaťa, niektoré deti sa radi zapájajú aj do rozhovorov a snažia sa rozprávať po anglicky, iné sa učia počúvaním.

 

Podrobné informácie

Informácia o dennom anglickom tábore

 

Prázdniny po anglicky alebo nebojme sa angličtiny!

* Tábor sa koná v areály I- klubu, za stanicou. Tento areál ponúka široké možnosti vnútorných aj vonkajších aktivít.

* Príchod detí do tábora je od 8,00-8,30, vyzdvihnúť si ich môžete v čase od 15,00-16,30.

* Deti sú rozdelené do zmiešaných skupiniek cca 10 detí. Skupinky si deti vytvárajú dobrovoľne, so svojimi kamarátmi.

* Každej skupine sa venuje anglicky hovoriaci lektor spolu so slovenským animátorom. Slovenskí animátori napomáhajú deťom pri porozumení úloh a dohovorení sa.

* Pitie je zabezpečené počas celého dňa. Deti priamo na mieste dostávajú plnohodnotný obed (polievka, hlavné jedlo). Obed je realizovaný donáškovou spoločnosťou s certifikátom na zabezpečovanie stravy pre deti v školských zariadeniach.

* Deti si môžu priniesť vlastnú desiatu aj pitie.

* V prípade, ak má dieťa stravovacie obmedzenia (diabetes, nemôže mliečne výrobky) je potrebné informovať vedúcu tábora. Takéto potreby zvyčajne vieme po dohode s rodičmi zabezpečiť inou – vhodnou stravou.

* Dieťa si každý deň musí priniesť pokrývku hlavy a vhodnú obuv.

* Hlavné aktivity prebiehajú vonku, v prípade nepriaznivého počasia sa tábor koná vo vnútorných priestoroch.

 

Cieľ tábora: Celý tábor je zameraný na celodennú komunikáciu v anglickom jazyku a odbúranie strachu detí z rozprávania v cudzom jazyku. Deti počúvajú angličtinu počas celého dňa. Niektoré deti chcú a snažia sa rozprávať po anglicky, iné sa hanbia a preto viac počúvajú. Tábor nie je zameraný na výučbu jazyka (preberanie gramatiky) a neslúži ani ako kurz. Deti sa učia prirodzene na základe situácií vnímať jazyk ako taký a rozprávať v rámci svojich možností.

Ďalej sa prostredníctvom mnohých činností oboznámia s rôznymi krajinami, kultúrami, obyvateľmi a zvykmi kdekoľvek na svete.

Hlavné denné aktivity dopĺňajú rôzne športové aktivity, tvorivé dielne, súťaže družstiev, nenútené učenie na základe reálnych situácií a rozprávanie zaujímavých príbehov.

 

 Foto z táborov

Späť
DSC 0087 DSC 0086 DSC 0155 DSC 0006 DSC 0066 DSC 0054 DSC 0159 DSC 0171 DSC 0212 DSC 0253 DSC 0277 DSC 0339 DSC 0174 DSC 0424 DSC 0508 DSC 0511 DSC 0329 DSC 0334 DSC 0727 DSC 0750 DSC 0755 DSC 0753 DSC 0770 DSC 0522 DSC 0818 DSC 0821 DSC 0892 DSC 0896 DSC 0910