deti
tabor

Home » Pasovanie Prvákov

Pasovanie prvákov

Nezábudka – jazyková škola v spolupráci so ZŠ Ivanka pri Dunaji, Obecným úradom, Základnou umeleckou školou a Rodičovským združením pri ZŠ organizuje Pasovanie prvákov. Ide o oficiálnu slávnosť privítania prváčikov na našej ZŠ. Miesto konania je Matičný dom, termín zvyčajne september daného školského roku.
Deti zvyčajne privíta pán starosta a pani riaditeľka základnej školy. Programom sprevádzajú žiaci literárno-dramatického krúžku  Základnej umeleckej školy, ktorí vtipne moderujú celé pasovanie.
Deti si spolu s rodičmi, súrodencami, starými rodičmi či inými príbuznými pozrú pestrý program a hudobné vystúpenia žiakov ZUŠ, tanečné vystúpenia súboru mažoretiek Ariella a predstavia sa im aj športové kluby, ktoré môžu deti navštevovať.
Vyvrcholením programu je samotné pasovanie prváčikov a to priamo „pánom vojakom“, ktorý v dobovej uniforme Milana Rastislava Štefánika symbolicky pasuje deti veľkou ceruzkou.
Deti si takto so sebou odnášajú nielen výnimočný zážitok, ale aj pamätnú knižku a taštičku so sponzorskými darmi.