deti
tabor

Home » O nás

Stručne o nás


nezabudka

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ing. Lenka Drobcová, PhD.
Nezábudka – jazyková škola
Hviezdoslavova 4

90028 Ivanka pri Dunaji

tel. 0905971776, email: lenka.drobcova@gmail.com

IČO: 41024940
DIČ: 1073582818
Č. účtu: 0178376435/0900, IBAN: SK20 0900 0000 0001 7837 6435

Oprávnenie: Obvodný úrad v Senci, odbor živnostenského podnikania, reg. číslo: 140-11812
č. Žo – 2004/02867/2 (anglický jazyk)
č. Žo – 2005/03934/2 (nemecký jazyk)

Majiteľka: Ing. Lenka Drobcová, PhD. – Anglický jazyk

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Ekonomická univerzita, Bratislava; Obchodná fakulta
 • First Certificate in English (University of Cambridge)
 • Certificate in Advanced English (University of Cambridge)
 • Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge)
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka: všeobecná
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka: odbor prekladateľstvo
 • Certifikát z nemeckého jazyka, modul C (Ekonomická univerzita)

 

Lektorka: PhDr. Eleonóra Kubíčková – Anglický jazyk

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského – odbor slovenský a anglický jazyk a literatúra
 • rigorózna skúška z metodiky vyučovania
 • British Council, dvojročný kurz metodiky vyučovania anglického jazyka (certifikát)
 • Univerzity of Leeds, Veľká Británia, kurz tandémového vzdelávania (certifikát)

 

Garant pre nemecký jazyk:Mgr. Viera Štercelová, PhD

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Filozofická fakulta UK, odbor germanistika


Prevádzka:

 • JŠ Nezábudka, budova školskej jedálne, SNP 1, 90028 Ivanka pri Dunaji

Kým iní Vás naučia hovoriť, my Vás naučíme v cudzom jazyku myslieť!