deti
tabor

Home » Čo ponúkame

Kým iní Vás naučia len hovoriť, my Vás naučíme v cudzom jazyku MYSLIEŤ!


 

Nezábudka – jazyková škola pôsobí v Ivanke pri Dunaji od roku 2004.

Zameriavame sa hlavne na skupinovú výučbu anglického jazyka, vedieme a sprostredkovávame aj individuálne hodiny. Okrem kurzov učíme aj v materských školách a firmách.

V lete organizujeme denný anglický tábor.

Na hodinách pracujeme s vlastnými materiálmi vypracovanými na základe dlhoročných skúseností. Hodiny sú zamerané na všetky oblasti jazyka, rozprávanie, písanie, čítanie, porozumenie písanému textu aj slovu a preklad.

Výučba prebieha v našich triedach v budove školskej jedálne pri ZŠ

Ponúkame:

Dopoludňajšie aj večerné kurzy pre dospelých, výber z rôznych úrovní

Poobedné kurzy pre deti: na I. stupni (počas družiny, deti si vyzdvihujeme  a na II. stupni (hneď po škole)

Naše výhody:

  • kurzy pre vekové kategórie od 6 rokov – neobmedzene
  • detské kurzy prebiehajú v čase školskej družiny, deti si sami vyzdvihujeme
  • všetky jazykové úrovne – od úplných začiatočníkov po konverzáciu
  • výučba v malých skupinách (5-10 študentov)
  • kvalifikovaných lektorov s pedagogickou praxou
  • učíme z vlastných, systematicky vypracovaných učebných materiálov
  • každá hodina obsahuje všetky zložky výučby jazyka (konverzácia, čítanie, písanie, porozumenie, gramatika, slovná zásoba)
  • prihlásenie aj počas semestra – na základe pohovoru Vás vieme presne zaradiť
  • kurzami „šitými na mieru” pomáhame aj tým, ktorí „nie sú na jazyky”
  • s nami už nikdy nebudete „večný začiatočník“

 

NAŠÍM CIEĽOM je naučiť Vás v cudzom jazyku nielen komunikovať, ale hlavne myslieť a vyjadrovať svoje názory vlastnými slovami

Tím Jazykovej školy Nezábudka