deti
tabor

Home » Čo ponúkame

Kým iní Vás naučia len hovoriť, my Vás naučíme v cudzom jazyku MYSLIEŤ!


 

Čo ponúkame?

 • kurzy pre vekové kategórie od 6 rokov – neobmedzene
 • detské kurzy prebiehajú v čase školskej družiny, deti si sami vyzdvihujeme
 • všetky jazykové úrovne – od úplných začiatočníkov po konverzáciu
 • výučba v malých skupinách (5-10 študentov)
 • kvalifikovaných lektorov s pedagogickou praxou
 • učíme z vlastných, systematicky vypracovaných učebných materiálov
 • každá hodina obsahuje všetky zložky výučby jazyka (konverzácia, čítanie, písanie, porozumenie, gramatika, slovná zásoba)
 • prihlásenie aj počas semestra – na základe pohovoru Vás vieme presne zaradiť
 • kurzami šitými „na mieru” pomáhame aj tým, ktorí „nie sú na jazyky”
 • s nami už nikdy nebudete „večný začiatočník“

Čo od Vás nežiadame:

 • kupovať zbytočne predražené knihy a cvičebnice na každý kurz
 • v cene kurzy sú zahrnuté aj vlastné pracovné zošity
 • počúvať u nás zakúpené CD každý deň mimo kurzov
 • ak tak robíte z vlastnej vôle je to len výhoda pre Vás
 • je zrejmé, že čím viac času jazyku venujete, tým viac sa zlepšujete
 • písať rozraďovacie testy, ktoré pre nás nemajú adekvátnu výpovednú hodnotu
 • písanie testov je len jedna zo súčastí jazykového prejavu
 • my Vás zaradíme na základe individuálneho prístupu a konzultácie
 • prísť na ukážkovú hodinu v presne stanovený termín
 • tieto hodiny sú vždy presne naplánované a dokonale nacvičené
 • našim cieľom nie je Vás ukážkami zaujať, ale zaujímavým spôsobom naučiť
 • na naše hodiny môžete prísť kedykoľvek počas roka, všetky sú ukážkové
 • kladieme dôraz najmä na kvalitu a úroveň Vašej komunikácie
 • komunikovať v cudzom jazyku už od prvej hodiny
 • nesúhlasíme s výučbou začiatočníkov bez použitia rodnej reči (napr. len AJ)
 • vysvetľujeme gramatiku aj po slovensky, aby sme si boli istí, že ste si ju správne osvojili
 • opakovať na hodinách napočúvané dialógy, básničky či pesničky
 • NAŠÍM CIEĽOM je naučiť Vás v cudzom jazyku nielen komunikovať, ale hlavne myslieť a vyjadrovať svoje názory vlastnými slovami

Tím Jazykovej školy Nezábudka