deti
tabor

Home » 2017 » január

Monthly Archives: január 2017

OSTATNÉ AKTIVITY

Denný anglický tábor “Nebojme sa angličtiny”
je určený pre deti vo veku od 6 – 15 rokov. Koná sa vždy v druhý a tretí júlový týždeň daného roka v priestoroch I klubu. Viac info v sekcii Detské tábory.

 

Pasovanie prvákov
je oficiálna slávnosť privítania prváčikov ZŠ M. R. Štefánika. Miesto konania je Matičný dom, termín zvyčajne september daného školského roku. Viac info v sekcii Pasovanie prvákov.