deti
tabor

ZAPISOVANIE POČAS SEMESTRA

Zapísať sa do kurzu je možné aj počas semestra. Informácie o voľných miestach na: lenka.drobcova@gmail.com

rozvrh kurzov pre dospelých
rozvrh kurzov pre deti

Upozornenie

Počas prázdnin a prerušenia prevádzky ZŠ naše kurzy neprebiehajú.
KURZY PRE DETI
V prípade uzatvorenia škôl, alebo prerušenia činnosti na základe nariadenia vlády, alebo hlavného hygienika SR, naša škola zabezpečuje plnohodnotné vzdelávanie online prostredníctvom platformy MS Teams.

Zimný semester 2023

 23. september 2023 – 20. január 2024

OSTATNÉ AKTIVITY

Denný anglický tábor “Nebojme sa angličtiny”
je určený pre deti vo veku od 6 – 15 rokov. Koná sa vždy v druhý a tretí júlový týždeň daného roka v priestoroch I klubu. Viac info v sekcii Detské tábory.

 

Pasovanie prvákov
je oficiálna slávnosť privítania prváčikov ZŠ M. R. Štefánika. Miesto konania je Matičný dom, termín zvyčajne september daného školského roku. Viac info v sekcii Pasovanie prvákov.